Loading...
Τετάρτη 28 Δεκ 2022
Ετήσια παράταση από Αυγενάκη για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών των προπονητών
Κλίκ για μεγέθυνση
Ετήσια παράταση, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, έδωσε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, στην προθεσμία επικαιροποίησης των δικαιολογητικών των προπονητών και σε εκείνη της υποχρέωσης τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών. Οι ρυθμίσεις, οι οποίες διευκολύνουν χιλιάδες προπονητές, αλλά και σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες, που έχουν μεν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, όμως λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας των δικαστηρίων δεν έχουν εκδοθεί εγκαίρως οι σχετικές αποφάσεις, περιλαμβάνονται στον νόμο 5007 (ΦΕΚ Α’ 241, 23/12/2022) και αναφέρουν τα εξής:

Άρθρο 126

Παράταση της προθεσμίας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών των προπονητών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4908/2022

Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4908/2022 (Α’ 52), περί της μεταβατικής ρύθμισης για τον καθορισμό του διαστήματος εντός του οποίου όφειλαν οι εγγεγραμμένοι στο οικείο μητρώο προπονητές να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματός τους, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας επικαιροποίησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι προπονητές, για τους οποίους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., οφείλουν κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την 31η.12.2023».

Άρθρο 127

Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Έως την 31η.12.2023, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου.

Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
 
© Copyright 2023 Τα πάντα για τον αθλητισμό - MarkaSport