Loading...
Σάββατο 27 Φεβ 2021
ΑΙΟΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ:Ηανάγκη δικαίας διανομήςτων θέσεων ελλιμενισμούτωμ ναυταθλητικών σκαφών
Κλίκ για μεγέθυνση

Το χρόνιο αίτημα της πόλης μας για διέξοδο προς τη θάλασσα, η
γενικότερη συζήτηση για την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της
πόλης και ταυτόχρονα η ανάγκη παροχής εναλλακτικών διεξόδων
στη μετά-covid εποχή, δημιούργησε τις συνθήκες ώστε ο ΙΑΣΩΝ να
ανοίξει το διάλογο μεταξύ των μελών του για την ενεργοποίηση των
τμημάτων ανοικτής θαλάσσης. Η διεύρυνση αυτή δημιουργεί
πρακτικές ανάγκες. Ο ελλιμενισμός των ναυταθλητικών σκαφών του
ομίλου, είναι απαραίτητος για την συνέχιση του έργου μας.
Σήμερα στην πόλη μας δραστηριοποιούνται τρία ναυταθλητικά
σωματεία. Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών (ΝΟΠ), ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος
Πατρών (ΙΟΠ) και ο ΑΙΟΡ ΙΑΣΩΝ. Σημειώνουμε τη δράση του
τέταρτου ομίλου, του ιστορικού ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΟΠΑΘΑ), ο οποίος εφόσον
ενεργοποιήσει το αθλητικό ιστιοπλοϊκό τμήμα του, θα πρέπει να
περιληφθεί στο σχεδιασμό. Μέχρι και πριν από σχεδόν μια δεκαετία,
ο μοναδικός όμιλος που είχε δραστηριότητα στην ανοιχτή θάλασσα
ήταν ο ΙΟΠ. Για αυτό το λόγο και σωστά, ο Ο.Λ.ΠΑ παραχώρησε
έναν αρκετά μεγάλο αριθμό θέσεων στη μαρίνα της Πάτρας, χωρίς
οικονομική επιβάρυνση για τον όμιλο. Ήδη εδώ και τουλάχιστον
οκτώ χρόνια ο ΝΟΠ έχοντας έντονη δραστηριότητα στην ανοιχτή
θάλασσα, διεκδικεί δίκαιη αναδιανομή των θέσεων αυτών, ώστε να
μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Ο ΙΑΣΩΝ στηρίζοντας αυτή την
προσπάθεια του ΝΟΠ και θέλοντάς να αναπτύξει και ο ίδιος
δραστηριότητα στην ανοιχτή θάλασσα πλέον, θεωρεί πως ο Δήμος
Πατρέων έχοντας την αποκλειστική διαχείριση της μαρίνας, θα
πρέπει να θέσει κανόνες στη διάθεση των θέσεων ελλιμενισμού των
ναυταθλητικών σκαφών της πόλης μας, στηρίζοντας την υγιή και
δίκαιη ανάπτυξη της αθλητικής ιστιοπλοΐας και καθιστώντας την
πρόσβαση στη θάλασσα για όλους τους πολίτες πιο άμεση.
Λειτουργώντας στο πνεύμα συνεργασίας με τον Δήμο της Πάτρας και
με όλους τους ομίλους ιστιοπλοΐας της πόλης μας, η πρότασή μας
αφορά τη στήριξη πρωτίστως των αγωνιστικών σκαφών της πόλης
μας. Ως εκ τούτου, ο όμιλος προκειμένου να φιλοξενήσει τα σκάφη
του, προτείνει την εφαρμογή ενός πλάνου επιβράβευσης των
ενεργών αγωνιστικών σκαφών.
Αυτό που προτείνουμε είναι η καταγραφή των θέσεων
ελλιμενισμού που θα διατεθούν δωρεάν στα ναυταθλητικά
σωματεία και η παραχώρηση τους με αθλητικά και μόνο
κριτήρια ανεξαρτήτως ομίλου. Για τα κριτήρια έχουμε
πρόταση, αλλά θεωρούμε πως πρέπει να καθοριστούν σε
συνεργασία μεταξύ των ομίλων και του Δήμου. Επιπλέον για
πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους, θα πρέπει συνδυαστικά να γίνει
παραχώρηση ενός ελάχιστου αριθμού θέσεων σε κάθε όμιλο, ώστε
να μπορούν να ελλιμενιστούν σκάφη ασφαλείας που
χρησιμοποιούνται σε προπονήσεις και επιτροπές αγώνων. Έως ότου
καθοριστεί το ακριβές πλαίσιο, ζητάμε άμεσα την αναδιανομή
των θέσεων στους ομίλους της πόλης, δίνοντας με αυτόν τον
τρόπο την ευκαιρία σε όλα τα σωματεία της πόλης να
αναπτυχθούν.
*Από το αρχείο του Ναυτικού Όμιλου Πατρών
ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΤΡΑ
Η ευαισθησία του ομίλου δεν περιορίζεται μόνο στα αγωνιστικά
θέματα της ιστιοπλοΐας. Καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
πόλης, διεκδικεί, προτείνει και υλοποιεί συνεχώς, ώστε να προσφέρει
το δυνατό περισσότερα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο
αναμόρφωσης του παραλιακού μετώπου της πόλης και της
ευρύτερης συζήτησης που έχει ανοίξει στην πόλη μας για την
αξιοποίηση του, με αγωνία να μην χαθεί μια πολύ σημαντική
ευκαιρία για την πόλη μας, ο ΙΑΣΩΝ προτείνει συγκεκριμένο
ευρύτερο πλάνο αναδιάρθρωσης των δομών φιλοξενίας σκαφών στη
πόλη.
Υφιστάμενη κατάσταση
Σήμερα η πόλη μας, για τη φιλοξενία σκαφών, διαθέτει μια μαρίνα
πολύ χαμηλού επιπέδου ασφαλείας εντός και εκτός του νερού, την
οποία διαχειρίζεται ο Δήμος και ένα κρηπίδωμα εντός του παλαιού
λιμένα που διαχειρίζεται ο ΟΛΠΑ, το οποίο παρέχει μεν υψηλή
ασφάλεια όσον αφορά την πρόσβαση, αλλά καθίσταται ουσιαστικά
άχρηστο όσον αφορά τον ελλιμενισμό σκαφών λόγω πλήρους
απουσίας προφύλαξης από κυματισμούς.
Η προέκταση προ ετών της μαρίνας με την τοποθέτηση τριών
πλωτών εξεδρών, δεν έλαβε στα υπόψη κακοτεχνίες κατά την
ολοκλήρωση του κυματοθραύστη της Αγίου Νικολάου, ο οποίος δεν
προστατεύει την είσοδό της από τα συνήθη καιρικά φαινόμενα, τον
«Πατρινό» μαΐστρο. Το ίδιο προβληματικό είναι και ο ίδιος ο
κυματοθραύστης της μαρίνας, ειδικά στο τμήμα κοντά στην είσοδο.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση των ελλιμενιζόμενων σκαφών
και των πληρωμάτων τους σε κίνδυνο, εντός της μαρίνας και την
καταστροφή των εξεδρών σε κάθε έντονη κακοκαιρία, με τα κύματα
συχνά να αγγίζουν το ένα μέτρο, πράγμα πρωτόγνωρο για
προστατευόμενη μαρίνα και υπενθυμίζουμε για τον συνήθη άνεμο
που πνέει στην περιοχή μας.
Επιπλέον, και πάντα όσον αφορά την υφιστάμενη μαρίνα, δεν έχει
γίνει συστηματική εκβάθυνση, καθαρισμός και πιστοποιημένη
τοποθέτηση ρεμέτζων, εδώ και δεκαετίες. Εξωτερικά η απουσία
παροχής νερού και ρεύματος είναι ο κανόνας, η φύλαξη των σκαφών
μηδενική και οι πρότυπες ιδιοκατασκευές πρόσβασης ευφάνταστες
και συχνά επικίνδυνες.
Όσον αφορά το κρηπίδωμα το οποίο κατασκευάστηκε από τον ΟΛΠΑ
προκειμένου να φιλοξενήσει μέγκα-γιοτ, παραμένει φάντασμα των
εξαγγελιών, καθώς η επικινδυνότητα πρόσδεσης σκαφών εκεί είναι
τόσο αυξημένη που έχει ως αποτέλεσμα ο κανόνας να είναι η
πλαγιοδέτηση μεγάλων σκαφών που καταλαμβάνουν πλήθος
θέσεων. Παράλληλα, η απουσία συντήρησης των ρεμέτζων εδώ και
χρόνια, σε συνδυασμό με τους έντονους κυματισμούς που
προκαλούνται ακόμα και με μέτριο άνεμο, έχει ως αποτέλεσμα σε
θέσεις κατασκευασμένες για σκάφη 30 μέτρων να μην μπορούν να
δέσουν με ασφάλεια ούτε σκάφη με το μισό μήκος.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Συμπερασματικά, από την Πάτρα, το λιμάνι της χώρας προς την
Ευρώπη, το μεγαλύτερο λιμάνι της Δυτικής Ελλάδας, ουσιαστικά
απουσιάζουν πλήρως δομές φιλοξενίας σκαφών. Δε θα εισέλθουμε
σε εξοντωτικές αναλύσεις και αριθμολογία. Αριθμούς και δεδομένα
έχουμε τη διάθεση και τη δυνατότητα να αναλύσουμε εφόσον μας
ζητηθεί. Λαμβάνοντας στα υπόψη την πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σε
θέσεις ελλιμενισμού στην Ελλάδα σήμερα, τα κοινωνικά και
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τον ελλιμενισμό σκαφών σε
μια περιοχή, την ανάγκη κάλυψης όλου του φάσματος ιδιοκτησίας
σκαφών καταθέτουμε την πρότασή μας.
Μια δομή φιλοξενίας σκαφών, μια μαρίνα, πρέπει να έχει τα εξής
τρία βασικά χαρακτηριστικά. Να είναι ασφαλής, να είναι προσβάσιμη
από το κέντρο της πόλης αν είναι δυνατόν πεζοπορώντας και να έχει
βασικές υποδομές στη χερσαία ζώνη. Επιπλέον, ειδικά για την
περίπτωση της Πάτρας, επιβάλλεται η μείωση το δυνατόν του
κόστους κατασκευής και η εξασφάλιση προσβασιμότητας στο
παραλιακό μέτωπο στους πολίτες.
Η εφαρμογή της πρότασης θα έχει επιπλέον ευεργετικά
αποτελέσματα και για το ναυταθλητισμό της πόλης μας,
δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης και δίνοντας στους Πατρινούς
το ερέθισμα ενασχόλησης με τη θάλασσα. Παράλληλα,
δημιουργούνται υποδομές φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών
εκδηλώσεων σε οργανωμένες δομές, με τη ολοκλήρωση ενός
ναυταθλητικού κέντρου. Το ναυταθλητικό κέντρο θα είναι ένας
πολιτιστικός πολυχώρος, με αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, στον
οποίο όλοι οι όμιλοι θα έχουν άμεση πρόσβαση. Εκεί, συλλογικά και
με συγκεκριμένο πλάνο, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας
παράκτιων εγκαταστάσεων ανάπτυξης του ναυταθλητισμού, όπως η
κατασκευή γερανού για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στο θάλασσα,
μόνιμες επικοινωνιακές εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία αγώνων κοκ.
Μαρίνα φιλοξενίας σκαφών Πελεκάνου
Προτείνουμε τη θωράκιση της μαρίνας με ουσιαστική παρέμβαση για
τη διόρθωση των υφιστάμενων κακοτεχνιών. Πρώτο και βασικό βήμα
είναι η δημιουργία κυματοθραύστη προφύλαξης της εισόδου της
μαρίνας. Με αυτό το τρόπο λύνεται το πρόβλημα του έντονου
κυματισμού εντός της μαρίνας. Επιδιόρθωση και φύλαξη των
χερσαίων ζωνών της μαρίνας. Καθαρισμός βυθού, εγκατάσταση
πιστοποιημένων μέσων πρόσδεσης και προσαρμογή των θέσεων
ελλιμενισμού σύμφωνα με το πλάνο διαχείρισης της μαρίνας.
Η μαρίνα στη περιοχή του Πελεκάνου, θα αποτελεί αυστηρά
καταφύγιο σκαφών μέγιστου μήκους 10μ. Με αυτόν το τρόπο,
θα δοθεί η δυνατότητα με χαμηλό κόστος και ασφάλεια να
φιλοξενούνται σκάφη ως επί το πλείστων χαμηλού κόστους, όπως
βάρκες, φουσκωτά, μικρά ιστιοφόρα κοκ, αλλά και τα μικρά
αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη του ΟΠΑΘΑ. Η προσβασιμότητα του
λαού της πόλης μας στη θάλασσα, θα πρέπει να αποτελέσει
πρωταρχικό μέλημα στην επικείμενη αναδιαμόρφωση του
παραλιακού μετώπου και αυτό δεν αφορά μόνο το περπάτημα στην
παραλία, αλλά και η δυνατότητα απόκτησης ενός μικρού θαλάσσιου
μέσου, του οποίου τοκόστος δεν ξεπερνά αυτό ενός παλαιού
αυτοκινήτου.
Το κόστος της παρέμβασης δεν είναι αμελητέο, αλλά κρίνεται
απαραίτητο και πολύ μικρότερο από οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση,
όπως λόγου χάρη η επέκταση του λιμενοβραχίονα της Αγίου
Νικολάου, καθώς το βάθος στην είσοδο της μαρίνας είναι
υποπολλαπλάσιο. Το κόστος επιπλέον επεμβάσεων μέσα στην μαρίνα
αποκτά αξία, καθώς δεν θα κινδυνεύουν να καταστραφούν σε κάθε
κακοκαιρία οι πλωτές εξέδρες και τα σκάφη που ελλιμενίζονται. Σε
κάθε περίπτωση θεωρούμε πως για όποια παρέμβαση, θα πρέπει να
προηγηθεί μελέτη κυματικής επίδρασης στον χώρο της μαρίνας.
 
© Copyright 2021 Τα πάντα για τον αθλητισμό - MarkaSport